+380 (96) 690-97-57
Порядок медичного відбору вагітних та направлення їх на лікування

Порядок медичного відбору вагітних та направлення їх на лікування

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок медичного відбору вагітних та направлення їх на лікування до
відділення реабілітації при порушені перебігу вагітності: ускладнена вагітність
ДГІ «Санаторій «Лгобіиь Великий» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»


1. Порядок медичного відбору вагітних та направлення їх на санаторний етап медичної реабілітації до відділення реабілітації при порушені перебігу вагітності: ускладнена вагітність ДП «Санаторій «Любінь Великий» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»

1.1. Медичній реабілітації у відділенні реабілітації при порушені перебігу вагітності: ускладнена вагітність ДП «Санаторій «Любінь Великий» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (далі - реабілітаційне відділення) підлягають вагітні при порушені перебігу вагітності: ускладнена вагітність, які мають відповідні медичні показання для медичної реабілітації з терміном вагітності 12-32 тижні та не мають медичних протипоказань.
1.2. Направлення вагітних до реабілітаційного відділення ДП «Санаторій «Любінь Великий» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (далі-санаторно-куроргний заклад, санаторій) здійснюється із закладів охорони здоров’я за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (далі- ЛКК) відповідно до медичних показань.
1.3. Рішення про необхідність направлення вагітної на лікування до реабілітаційного відділення оформлюється заключним висновком в медичній карзі вагітної, висновком'лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, де вагітна перебуває на обліку, а також здійснюється запис в журналі запису висновків ЛКК (форма № 035/о).
1.4. При направленні вагітної на лікування до реабілітаційного відділення їй видається виписка з медичної картки стаціонарного хворого (форма №027/о) з даними про проведене у жіночій консультації обстеження та лікування, а також з рекомендації щодо подальшого лікування у санаторії, обмінна карта вагітної.
1.5. Листок непрацездатності направленій із жіночої консультації до відділення реабілітації санаторію вагітній не видається.
1.6. Після закінчення курсу реабілітаційного лікування вагітній видається виписка з медичної карти.

2. Медичні показання та протипоказання для направлення вагітних до реабілітаційного відділення санаторію

ПОКАЗАННЯ:

1. Попередня гіпертензія, що ускладнює вагітність ( 0 10):
- попередня есенціальна гіпертензія, що ускладнює вагітність (010.0);
- попередня кардіоваскулярна гіпертензія, яка ускладнює вагітність ( 0 10.1);
- попередня ниркова гіпертензія, яка ускладнює вагітність (010.2);
- попередня вторинна гіпертензія, яка ускладнює вагітність (010.4);
- попередня неуточнена гіпертензія, яка ускладнює вагітність (010.9).
2. Гестапійна (зумовлена вагітністю) гіпертензія без значної протеїнурії (013).
3. Венозні ускладнення при вагітності (022):
- варикозні розширення вен нижніх кінцівок під час вагітності (022.1);
- геморой під час вагітності (022.4).
4. Інфекції сечостатевого тракту при вагітності (023):
- інфекції нирок при вагітності (023.0);
- інфекції сечового міхура при вагітності (023.1);
- інфекції сечівника при вагітності (023.2),
5. Цукровий діабет при вагітності (024):
- попередній цукровий діабет інсулінонезалежний (024.1);
- цукровий діабет, що виникає в період вагітності (024.2);
6. Медична допомога жінці у зв'язку з іншими станами, переважно пов'язаними з вагітністю (026):
-медична допомога жінці зі звичним невиношуванням вагітності (після стаціонарного обстеження і лікування) (026.2);
- гіпотензивний синдром вагітних (026.5).
7. Медична допомога матері при відомих або передбачуваних аномаліях органів тазу (034):
- медична допомога матері, пов'язана з рубцем матки, внаслідок передуючої операції (спроможний рубець за даними УЗД) у термін до 28 тижнів (034.2);
- медична допомога матері при істмікоцервікальній недостатності (034.3).
8. Медична ' допомога матері при інших відомих або передбачуваних патологічних станах плоду (036):
- медична допомога матері при резус-ізоімунізації (036.1);
- медична допомога матері при інших формах ізоімунізації (036.1);
- медична допомога матері при симптомах внутрішньоутробної гіпоксії плоду (036.3);
- медична допомога матері при недостатньому рості плоду (затримка внутрішньоутробного розвитку плоду не вище ї ступеню) (036.5).
9. Патологічні стани плаценти (043):
- вади розвитку плаценти (043.1);
- інші порушення плаценти (043.8);
10. Анемія, яка ускладнює вагітність І ступеня (099.0).
11.Хвороби ендокринної системи та порушення обміну речовин, які ускладнюють вагітність (099.2) (ожиріння, еутирейодний зоб, гіпотиреоз І ст.).
12. Хвороби системи кровообігу, які ускладнюють вагітність (099.4): (хронічні ревматичні хвороби серця, вроджені вади серця, стан після операції на серці, метаболічна кардіоміопатія, нейроциркуляторна дистонія, гіпертонічна хвороба серця І ст.
1З. Хвороби органів дихання, які ускладнюють вагітність (099.5).
14. Хвороби органів травлення, які ускладнюють вагітність (099.6).

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- гестаційна гіпертензія зі значною протеїнурією (014);
- еклампсія під час вагітності (015.0);
- кровотеча в ранніх термінах вагітності (020);
- надмірна блювота при вагітності (021);
- передлежання плаценти (044);
- інші порушення плаценти (низьке прикріплення) (043.8);
- медична допомога матері, пов’язана з рубцем матки, внаслідок передуючої операції у термін більше 28 тижнів (034.2);
- медична допомога матері при резус-ізоімунізації у термін більше 28 тижнів (036.0);
- медична допомога матері при інших формах ізоімунізації у термін більше 28 тижнів (036.1);
- варикозне розширення вен статевих органів при вагітності (022.1);
- поверхневий тромбофлебіт під час вагітності (022.2);
- глибокий тромбофлебіт під час вагітності (022.3);
- церебральний венозний тромбоз під час вагітності (022.5);
- не уточнена інфекція сечових шляхів при вагітності (023.4);
- нфекції статевих шляхів при вагітності (023.5);
-попередній цукровий діабет, інсулінозалежний (024,0);
- інсулінозалежний цукровий діабет, що виникає в період вагітності (тяжкої форми) (024.4);
- герпес вагітних (026.4);
- хромосомні або генетичні аномалії, виявлені при антенатальному обстеженні матері (028.5);
- анемія, що ускладнює вагітність (099.0) II, III ступеня;
- тиреотоксикоз (Е05) (первинного і вторинного ґенезу з вираженими ускладненнями і гормональними порушеннями).
- тяжкі супутні захворювання:
- цукровий діабет (Е10 - Е14) некомпенсований;
- епілепсія (040 - 040.9);
- хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту (ВІЛ) (В20-В24).

3. Загальні протипоказання для направлення вагітних до санаторно-курортного закладу

1. Усі захворювання в запальній стадії, хронічні захворювання в стадії
загострення та ускладнені гострогнійними процесами.
2. Гострі та перенесені інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції.
3. Бацилоносійство.
4. Психічні захворювання.
5. Всі форми наркоманії і хронічного алкоголізму.
6. Епілепсія.
7. Усі венеричні захворювання в гострій або заразній стадії.
8. Хвороби крові в стадії загострення.
9. Злоякісні новоутворення.
10. Кахексія будь-якого походження.
11. Активні форми туберкульозу легень та інших органів.
12. Ехінокок будь-якої локалізації.
13. Рясні кровотечі, які часто повторюються.
14. Вагітність у всі терміни:
- на бальнеологічні та грязеві курорти з приводу гінекологічних захворювань;
- для лікування радоновими ваннами екстрагенітальних захворювань;
- на кліматичні курорти починаючи з 26 тижня (крім спеціалізованих відділень для вагітних жінок).
15. Усі хронічні захворювання, що потребують спеціального лікування.
16. Захворювання і стани, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі хірургічного втручання.
17. Захворювання і стани, при яких хворі не спроможні до самостійного пересування та самообслуговування, потребують постійного спеціального догляду,
18. Всі форми туберкульозу в активній стадії для будь-яких курортів і санаторіїв нетуберкульозного профілю.

4. Порядок забезпечення вагітних лікуванням у реабілітаційному відділенні санаторію

4.1. Порядок забезпечення хворих лікуванням в реабілітаційному відділенні встановлюється відповідно до нормативних документів установ, підприємств або організацій, за рахунок яких оплачується вартість послуг з медичної реабілітації.
4.2. У випадку, коли направлення хворого не може бути здійснене закладом охорони здоров’я своєчасно, зміна терміну заїзду погоджується з головним лікарем санаторію.

“Погоджено”
Головний лікар
ДП «Санаторій «Любінь Великий»
З.С. Ціцюра